"Ekopracownia pod chmurką"

Miło nam poinformować że nasze przedszkole pozyskało środki finansowe
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na utworzenie punktu dydaktycznego pn. „Ekololandia-ogród małych badaczy” przy Przedszkolu Samorządowym w Strykowie w ramach konkursu „Ekopracownia pod chmurką”. Beneficjentem środków jest Gmina Stryków z siedzibą przy ul. Kościuszki 27 w Strykowie. Kwota dofinansowania wyżej wymienionego zadania wynikająca z umowy wyniosła 44 142,00 zł, przy jednoczesnym udziale własnym przedszkola w kwocie 5860,00.


Zaprojektowany przez nas ogród dydaktyczny prowadzi równolegle do ogrodzenia okalającego plac zabaw. Podzielony jest na części tematyczne, bazy, siedliska roślin i nasadzeń o różnych wymaganiach fizyczno-chemicznych. Uwzględniają one naturalne warunki występujące w otoczeniu naszego przedszkola. Można w nim znaleźć: „hotel dla robali”, „Zielnik”, skrzynię, w której można obserwować „wyścig roślin”, „warzywne poletka”, „Spiżarnię dla zwierząt leśnych”, punkty obserwacyjne nasadzonych roślin (rabata wiosenno-letnia, rabata jesienna z wrzosami), dwie instalacje do obserwacji rozkładu śmieci w glebie i systemu korzeniowego roślin, zegar słoneczny, „zieloną bazę”, „tunel roślinny” z ilustracjami roślin trujących, „poziomki w rurach”, „bibliotekę pod klonem”, wagę, punkty obserwacyjne z lupami, „żabi mostek”, slalom z tuj, instalacje z drewnianych szpul: „Co w trawie piszczy”, „ Kółko i krzyżyk”, „Woda jest mokra”, ścieżkę sensoryczną.


W ramach realizacji w/w projektu wykonano następujące zadania:

-utworzono ścieżkę sensoryczną z materiałów o różnej strukturze: kamieni, szyszek, klocków, korków, kory, keramzytu

-zakupiono i zamontowano tablice informacyjne i dydaktyczne, tabliczki do oznaczania roślin, domki dla owadów, stację meteorologiczną, mostek ze stawikiem, tunel roślin, „zieloną bazę”, punkt obserwacyjny z lupami, wagę, drewniane szpule, z których każda tworzy inny punkt badawczy dla dzieci, beczki na nasadzenia, rury na nasadzenie poziomek

-zostały zamontowane ławki i stoły do altany, ławka wokół klonu, gazony drewniane, pergole, kosze na odpady, kompostownik, tunel dla roślin

-zakupiono i wykorzystano w ramach punktu dydaktycznego: torf, ziemię, żwir, korę, geowłókninę

-zakupiony został sprzęt ogrodniczy: konewki, szpadle, grabie

-zakupiono pomoce dydaktyczne (lupy, eksponaty do obserwacji, modele owadów, gry edukacyjne, mikroskop, lornetki, itp.), które zostały umieszczone w altanie stanowiącej „Ekopracownię pod chmurką”

-zaprojektowanie, wykonanie książeczek z pleksi do „biblioteki pod klonem”

-posadzono rośliny zgodnie z wykazem planowanych do zakupu roślin, drzew i krzewów-punkty dydaktyczne zostały podzielone tak, by oddziaływały na zmysły dzieci: smak, węch, dotyk, wzrok

Część prac została zrealizowana  dzięki aktywnemu zaangażowaniu rodziców, nauczycieli i pomocy dzieci.

Teren przedszkolny został zagospodarowany tak, aby otoczenie naszej placówki stało się bardziej zielone, kolorowe i przyjazne dla dzieci i rodziców oraz inspirujące do zabaw dla dzieci.  „Eko pracownia pod chmurką” w tej formie jest atrakcyjnym uzupełnieniem bazy dydaktycznej naszego przedszkola.