STRONA GŁÓWNA


 

 

SZANOWNI RODZICE,

Od 1 września nasze Przedszkole będzie pracowało do odwołania  na podstawie wytycznych MEN, MZ i GIS w reżimie sanitarnym. W związku z tym, bardzo proszę o zapoznanie się z procedurami, wytycznymi i zasadami obowiązującymi od 1 .09.2020r. w Przedszkolu, które znajdują się w zakładce DOKUMENTY, pod nazwą Procedury obowiązujące  w  trakcie epidemii COVID-19.

 

Zapraszamy wszystkie dzieci do naszej placówki i jednocześnie prosimy o przyprowadzanie dzieci zdrowych, w miarę możliwości w godzinach pracy poszczególnych oddziałów w celu nie mieszania się grup. Przypominam o godz. pracy poszczególnych oddziałów:

  • grupa Krasnale (3 latki) 6.00 – 16.00
  • grupa Piraci 3-4 latki) 7.00 – 17.00
  • grupa Indianie (4 -5 latki) 7.00 – 16.30
  • grupa Tropiciele (5 – 6 latki) 8.00 – 16.30

BARDZO PROSIMY O ZAPOZNANIE DZIECI Z PREZENTACJĄ, KTÓRA ZOSTAŁA OPRACOWANA SPECJALNIE DLA DZIECI ZGODNIE Z PROCEDURAMI GIS I MZ.

PREZENTACJA   TUTAJ

CELEM PREZENTACJI JEST PRZEKAZANIE  DZIECIOM WIEDZY O BEZPIECZNYM ZACHOWANIU SIĘ PODCZAS POBYTU DZIECI W PRZEDSZKOLU W OKRESIE EPIDEMII.

Jeżeli ktoś z Państwa Rodziców podejmie decyzję o pozostawieniu jeszcze dziecka w domu proszę o niezwłoczną informację osobiście, telefonicznie 42 719 80 87 bądź drogą e’mailową przedszkole_targowa4@op.pl

Rodzice dzieci chorych proszeni są o zawiadomienie o dłuższej nieobecności dziecka wychowawców poprzez e'maila grupowego .

Po dłuższej nieobecności (min. 5 dni) rodzic składa oświadczenie o stanie zdrowia dziecka.

Oświadczenie   tutajŻyczę udanego powrotu do przedszkola.


Z wyrazami szacunku

Dyrektor Przedszkola

Małgorzata Frącala

 

********************************