STRONA GŁÓWNA

 

 Rekrutacja

do Przedszkola Samorządowego w Strykowie na rok szkolny 2021/22

odbywa się w dniach   od 1.03 – 19.03. 2021r.


"Wniosek" o przyjęcie dziecka do przedszkola, od dnia 1.03. 2021r. można pobrać
z przedszkola, lub ze strony internetowej 
www.przedszkole.strykow.superszkolna.pl. Wypełniony "Wniosek" wraz z oświadczeniami, składa się w zaklejonej  kopercie i wrzuca do skrzynki znajdującej się na ścianie przed wejściem do  przedszkola  do 19.03.2021r. do godz.15.00.

Dalsze postępowanie wraz z terminami:

  • Jeżeli dziecko zostało zakwalifikowane do przyjęcia  inf. będzie podana w dniu 29.03.2021r. o godz. 14.00.
  • W dniach 30.03.2021r. do 7.04.2021r. do godz.15.00, Rodzice dzieci zakwalifikowanych są zobowiązani  potwierdzić wolę przyjęcia dziecka do przedszkola odpowiednim dokumentem,  który może być udostępniony w przedszkolu lub znajdą Państwo na stronie internetowej przedszkola www.przedszkole.strykow.superszkolna.pl

ZAPRASZAMY

 Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola   tutaj

Oświadczenia kryteria ustawowe   tutaj

Oświadczenia kryteria dodatkowe/gminne   tutaj

 

 

**********

 

Szanowni Państwo,

z uwagi na istniejące obostrzenia związane z epidemią Covid i brak możliwości zorganizowania dni otwartych w naszym przedszkolu, chcielibyśmy zaprezentować Państwu placówkę w formie spaceru wirtualnego. Zapraszamy do zwiedzania :).

 

Kliknij na link

 http://przedszkole.strykow.pl/

*******

 

12 powodów, dla których warto nas wybrać :)


1. Jesteśmy placówką bezpieczną, z ponad 70-letnią tradycją, przyjazną dzieciom i rodzicom.

 
2. W naszym przedszkolu organizowane są zajęcia dodatkowe z zakresu: logopedii, gimnastyki korekcyjnej, rytmiki, religii mariawickiej i katolickiej, języka angielskiego, oraz zajęcia realizowane w poszczególnych grupach w ramach kół zainteresowań i innowacji pedagogicznych prowadzone przez nauczycieli naszego przedszkola.


3. Organizujemy konkursy wewnątrz przedszkolne dla dzieci oraz zawody sportowe z udziałem dzieci z innych przedszkoli .

4. Współpracujemy z wieloma lokalnymi instytucjami i placówkami kulturalno – oświatowymi.

5.Bierzemy udział w konkursach gminnych i ogólnopolskich, w których odnosimy liczne sukcesy.

6.W plebiscycie na „Najfajniejsze przedszkole w powiecie Zgierskim” organizowanym przez „Nasze Miasto” i  tygodnik „Kocham Łódź” w 2017 roku zdobyliśmy 3 miejsce.

7.Włączamy się w akcje charytatywne o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim.

8.Realizujemy wiele programów i projektów o zasięgu ogólnopolskim.

9.Organizujemy liczne wyjazdy i wycieczki edukacyjne.

10.Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola.

11. Dysponujemy wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną i odpowiedzialną kadrą pedagogiczną i troskliwą opiekę personelu obsługowego.

12.Możemy pochwalić się przestrzennymi salami zabaw z dużym dobrze wyposażonym placem zabaw, "Eko Pracownią pod chmurką" w naszym ogrodzie


oraz smaczną, zdrową i urozmaiconą domową kuchnią.

 

 

 


Zapraszamy :)