Rada Dziecięca w przedszkolu

W jej skład wchodzą przedszkolaki począwszy od najmłodszego do najstarszego. Reprezentaci grup do Rady Dziecięcej wybrani są przez same dzieci, choć inaczej odbywa się to grupie młodszej inaczej w starszej. Efekt jest jednak taki sam- w Radzie zasiadają najbardziej popularne i przedsiębiorcze dzieci. I o to właśnie chodzi, bowiem Rada ma bardzo ważny głos w życiu przedszkola. Jej decyzje są równie cenne jak decyzje Rady Pedagogicznej.

Po wyborach w poszczególnych grupach, kandydaci do Rady Dziecięcej zbierają się na tajnych obradach pod opieką nauczyciela Pani Sandry Kowalskiej. Terminy spotkań nie są sztywno ustalone. Odbywają się one w zależności od potrzeb w jednej z sal przedszkolnych, w atmosferze spontaniczności, zaufania i partnerskiego traktowania (bez tego nie byłoby pomysłów, propozycji, projektów, dziecięcego entuzjazmu.