Kadra


mgr Małgorzata Frącala

Funkcja: Dyrektor

Nauczyciel dyplomowany


mgr Justyna Rzepa

Funkcja: Nauczyciel w grupie młodszej

Nauczyciel mianowany


mgr Agata Szkopik (w zastępstwie za p.Jolantę Migas)

Funkcja: Nauczyciel w grupie młodszej

Nauczyciel kontraktowy.


mgr Marta Krzeszewska

Funkcja: Nauczyciel w grupie średniej

Nauczyciel mianowany

 

mgr Marta Bancerz  (w zastępstwie za Martę Walerych-Siek)

Funkcja: Nauczyciel w grupie średniej

Nauczyciel kontraktowy

 

Anna Smolczyńska

Funkcja: Nauczyciel w grupie starszej

Nauczyciel mianowany


Kalina Kupis

 Funkcja: Nauczyciel w grupie starszej (w zastępstwie za Sandrę Kowalską)

 Nauczyciel

 

mgr Jolanta Milczarek-Ratajczyk

Funkcja: Nauczyciel w grupie najstarszej

Nauczyciel dyplomowany

 

mgr Magdalena Barburska

 Funkcja: Nauczyciel w grupie najstarszej (w zastępstwie za Martynę Lewandowską)

 Nauczyciel


mgr Anna Jarmusz

Funkcja: Nauczyciel logopeda

Nauczyciel mianowany.


mgr Martyna Lewandowska 

Funkcja: Nauczyciel 

Nauczyciel kontraktowy


mgr Sandra Kowalska

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel kontraktowy.

 

Jolanta Migas

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel mianowany


mgr Marta Walerych-Siek

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel kontraktowy.