OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE

 

7 zł dzienna stawka żywieniowa (3 posiłki)

Zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2013r o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (DZ.U. z dnia 18 lipca 2013r)

 

Art.14:ust.2pkt.5a

Opłata za każdą godzinę ponad podstawę programową tj; od godz. 6.00-8.00 i od godz. 13.00-17.00 wynosi 1zł

Godziny pobytu w przedszkolu poza podstawą będą naliczane zgodnie z zawartymi umowami.

Opłaty za przedszkole należy wpłacić do 10 dnia każdego miesiąca.