SKŁAD RADY RODZICÓW W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM

Przewodnicząca: Pani Agnieszka Koniecka-Walczyk

Wiceprzewodnicząca : Pani Małgorzata Plewka

Skarbnik: Pani Justyna Proga

Sekretarz: Pani Anna Smałgorzewska

Rada Rodziców w imieniu swoim i dzieci zwraca się z prośbą o dokonywanie wpłat na Radę Rodziców. Wpłaty przeznaczone są np. na:

-organizowanie zabaw integracyjnych, bali, uroczystości na terenie przedszkola

-nagrody w konkursach