SKŁAD RADY RODZICÓW W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM

Przewodnicząca: Pani Anna Smałgorzewska

Wiceprzewodnicząca : Pani Agnieszka Płoszajska

Skarbnik: Pani Justyna Proga

Sekretarz: Pani Sebastian Łucki

Rada Rodziców w imieniu swoim i dzieci zwraca się z prośbą o dokonywanie wpłat na Radę Rodziców. Wpłaty przeznaczone są np. na:

-organizowanie zabaw integracyjnych, bali, uroczystości na terenie przedszkola

-nagrody w konkursach