Historia placówki

Rys historyczny placówki

[Materiał ze zbiorów kroniki prowadzonej w placówce w latach 1949-1969]

            Przedszkole Samorządowe w Strykowie powstało we wrześniu 1949 roku, funkcjonując wówczas pod nazwą Publiczne Przedszkole w Strykowie. Według Kroniki  Przedszkola pierwszym pracownikiem placówki, a zarazem kierownikiem była Halina Olszewska, której powierzono zadanie, zorganizowania nowej instytucji wychowawczej. Organizację zakłóciły złe warunki lokalowe, stanowiące poważny problem przebywania w placówce. Halina Olszewska stwierdzając -zastałam tylko dosłownie „cztery ściany” nie miała wpływu na dotychczasową sytuację. Przedszkole powstało w okresie powojennym, zatem nie dysponowało żadnymi zabawkami, ani pomocami dydaktycznymi, co  potęgowało trudności w zakresie prowadzenia zajęć. Dzieci wraz z nauczycielką same robiły zabawki z kasztanów, żołędzi i szyszek, podczas wycieczek do lasu lub parku.

Dnia 6 września Halina Olszewska rozpoczęła pierwsze zajęcia w przedszkolu, w których uczestniczyło dwoje dzieci. Jednakże ilość przedszkolaków stopniowo się zwiększała. Jako pierwsza zapisana do przedszkola była Genia Sujczyńska (1949r).

Z powodu braku pomocy naukowych praca z dziećmi przebiegała ciężko. Brakowało wszystkiego. Dopiero 15 listopada 1949r. placówka otrzymała krzesełka i stoliki, co sprawiło dzieciom ogromną radość, iż w końcu poczują się jak prawdziwi przedszkolacy.

            W grudniu 1949 r. odbyło się zebranie z rodzicami, gdzie został wybrany komitet rodzicielski. Rodzice mieli za zadanie pomagać kierowniczce w organizacji placówki w miarę swoich możliwości. Dnia 22 grudnia o godzinie 19.00 odbyła się pierwsza uroczystość choinkowa, na które przybyli rodzice, dziadkowie, by z radością oglądać swoje pociechy. Dzieci przedstawiły część artystyczną, za co otrzymały gromkie brawa po czym  rozdano im paczki ze słodyczami. Był to czas wielkich przeżyć zarówno dla dzieci, jak i ich rodziców, którzy mogli po raz pierwszy obejrzeć swoje dzieci w przedstawieniu.

            W styczniu zostały zakupione zabawki i pomoce dydaktyczne do przedszkola. Halina Olszewska sprawiła tym wielką niespodziankę wychowankom.

            Dnia 1 czerwca 1950r „Międzynarodowego Dnia Dziecka” oddano do użytku przedszkola wyremontowaną salę.

            W miesiącu lipcu kierowniczka organizowała tak zwane półkolonie. Ku radości p. Olszewskiej w lipcu osiągnięta została także największa frekwencja dzieci. Po zakończeniu półkolonii urządzono zabawę dla dzieci i rodziców, wraz z poczęstunkiem. Najprzyjemniejszy był wówczas moment gdy orkiestra zagrała walczyka i dzieci zaprosiły rodziców do tańca,  bądź gdy dzieci same poprosiły orkiestrę, o zagranie skocznej „Polki”.

W dniu 7 lutego 1951r. o godzinie 21.00 wybuchł pożar w przedszkolu. Dotarłszy na miejsce p. Halina zastała okropny widok w placówce. Straty były ogromne.  Sale, w które włożono tyle pracy i serca zostały zniszczone. Zadymione ściany, sufit, zniszczona podłoga, nie pozwoliły na prowadzenie jakichkolwiek zajęć. W ciągu tygodnia komisja mieszkaniowa ustaliła, że przyczyną pożaru była wadliwa budowa komina.

            Remont placówki trwał do 15 lutego, by móc normalnie pracować z dziećmi. W dniach od 23 czerwca do 1 sierpnia przeprowadzono ponownie dodatkowy remont w celu odświeżenia przed nadchodzącym nowym rokiem szkolnym. Niosło to dużą radość kierowniczki, gdyż po dwóch latach istnienia placówki było to jedno z większych osiągnięć w organizacji przedszkola. Pomalowane zostały okna, wykończono podłogę, ozdobiono ściany. Dzięki temu powstały 2 sale. Zakupione zostały firanki, obrusy, wieszak do szatni oraz ogrodzono plac wokół przedszkola. W maju  przedszkole wraz z rodzicami urządzili ogródek kwiatowy. Odświeżenie budynku i zagospodarowanie owego miejsca stanowiły radość nie tylko dla dzieci i rodziców ale także dla kierownika placówki- p. Haliny Olszewskiej, która wkładała całe swoje serce w jak najlepsze funkcjonowanie instytucji, która założona była w tak niesprzyjających warunkach.Wyremontowanie przedszkola zaliczane było do największych osiągnięć w okresie jego istnienia.

            Dnia 30 czerwca 1952r odbyło  się zakończenie roku szkolnego. Z tej okazji p.Olszewska zorganizowała zabawę dla dzieci z poczęstunkiem. Jak podaje kronika była wówczas śliczna pogoda, orkiestra złożona z trzech osób wesoło przygrywała do tańca. Dzieci jak chmura barwnych motyli przewijały się w pląsach po zielonym placu zabaw. Rodzice z radością obserwowali i uśmiechali się do swoich przedszkolaków.

 Po skocznej „Polce” wszyscy usiedli do smacznego, słodkiego poczęstunku. Na pamiątkę z uroczystości zakończenia roku szkolnego zrobiono zdjęcie by upamiętnić ten wspaniały dzień.

 

Fot. nr 1 Pamiątka z uroczystości zakończenia roku szkolnego. Stryków 30.VI.1952r.

 

Fot. nr. 2 Na placu przedszkola, 30.VI.1952r

 

Fot. nr. 3 W piaskownicy, w czasie zabaw dowolnych, 15.VI.1951r.

 

 

 

 

Fot. nr. 4 Na placu przedszkola, w czasie zabaw dowolnych, 30.VI.1952

 

            Dnia 15 sierpnia 1952r kierownictwo w instytucji wychowawczej objęła Krystyna Sulma. Halina Olszewska przeszła wówczas do szkoły. Niestety, nie odnotowano informacji w kronice z tego okresu.

            W 1954 roku zwiększyła się liczba dzieci przyjętych do przedszkola, w kwietniu przyjęto 50 przedszkolaków. Spowodowało to zorganizowanie dwóch grup wiekowych:

3-4 latków i 5-6 latków.

            Z roku na rok zwiększała się liczba dzieci, a warunki lokalowe były bardzo trudne. Przyjmowano dzieci matek pracujących, zaś nie pracujących zwalniano, na jedno miejsce przypadało dwoje dzieci. Metraż budynku był mały a chętnych do przedszkola przybywało. Brakowało szatni i toalet.

            W czerwcu 1960 roku nową kierowniczką przedszkola stała się p.Pelagia Jarocka. Wzrosła liczba dzieci, co spowodowało potrzebę rozwoju personelu pedagogicznego i administracyjnego. W 1961r. Wydział Oświaty i Kultury przeznaczył dużą sumę na kapitalny remont budynku. Dobudowana została sala zabaw, a osoby mieszkające w przedszkolu zostały przeniesione. Z pomieszczeń urządzono szatnię, kuchnię, magazyn i pokój administracyjny. Powstał nowy budynek gospodarczy, gdzie były toalety, pralnie i 3 komórki.

            Poprawiły się warunki lokalowe przedszkola. Placówka, która dysponowała 30 miejscami zwiększyła się do 54. Remont trwał jednak kilkanaście miesięcy, co utrudniało pracę w przedszkolu, aczkolwiek mogło korzystać z niego czynnie 25 dzieci. Instytucja zaczęła funkcjonować normalnie w 1963r.

            20.V.1964r zawitała do przedszkola mgr Wasielewska- kierownik Wydziału Oświaty opieki nad przedszkolami, oraz inspektor Wuszczyńska, które przekazały cenne wskazówki na temat prawidłowego funkcjonowania placówki, a także dowiedzieć się co jej jeszcze potrzeba. Niestety imiona ich oraz wskazówki nie zostały odnotowane w kronice.

            W niedzielę 7.III.1965r odbyła się uroczystość „Międzynarodowy Dzień Kobiet”. Z okazji tej dzieci z grupy starszej przedstawiły część artystyczną, po czym dzieci wręczyły prezenty swoim mamom. Występy dzieci wzruszyły bardzo rodziców, tak samo jak i wręczone upominki. Uroczystość zakończyła się słodkim poczęstunkiem. Na drugi dzień tj. 8.III.1965r. dzieci wystąpiły na akademii w Domu Kultury, za co otrzymały gromkie brawa.

 

Fot. nr. 5 Uroczyste zakończenie roku szkolnego. Stryków, 30.VI.1965r.

 

Fot. nr. 6 Pochód ulicami miasta z okazji Dnia Dziecka. Stryków 1969r.

            W kronice zanotowane zostały najważniejsze uroczystości oraz osiągnięcia przedszkola. Nie opisano dalszej pracy i organizacji strykowskiej placówki, zatem czas by kronika wróciła na swoje honorowe miejsce w archiwum.