Zajęcia dodatkowe

 

LOGOPEDIA

Zajęcia logopedyczne prowadzone są przez Panią Annę Jarmusz.

GODZINY PRACY W PRZEDSZKOLU:

Wtorek 8.00-16.00

Środa 8.00-15.00

Piątek 8.00-15.00

 
 Wychodząc naprzeciw potrzebom rozwojowym dzieci Pani Ania prowadzi w przedszkolu oddziaływania logopedyczne. Głównym ich celem jest profilaktyka zaburzeń mowy, a także wspomaganie rozwoju komunikacji językowej.

Zadania logopedy przedszkolnego:

  • przeprowadzenie badań wstępnych
  • diagnozowanie logopedyczne
  • prowadzenie terapii logopedycznej
  • współpraca z rodzicami i nauczycielami
  • dokumentowanie swoich działań

 
Cele terapii logopedycznej:

  • korekcja i usuwanie wad wymowy
  • usprawnianie porozumiewania się językowego
  • dbałość o kulturę słowa
  • kształtowanie starannej wymowy

 

RELIGIA WYZNANIA MARIAWICKIEGO

Religię mariawicką prowadzi Pani EWA OLSZEWSKA.  


JĘZYK ANGIELSKI

Zajęcia z języka angielskiego prowadzone są przez Panią MARTA KOBIERSKI. Prowadzone są w formie radosnej i przyjaznej atmosferze sprzyjającej dzieciom w wieku przedszkolnym. 


RELIGIA WYZNANIA KATOLICKIEGO

 

Zajęcia prowadzi Siostra MIROSŁAWA

 

GIMNASTYKA KOREKCYJNA

 

Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej prowadzi Pan  PIOTR OŻÓG.

Celem gimnastyki jest:

 

-wyrabianie u dziecka nawyku prawidłowej postawy ciała w sytuacjach dnia codziennego

-wyeliminowanie ewentualnych kompleksów psychicznych i fizycznych spowodowanych uczestnictwem w zajęciach

-wyrabianie nawyku dbania o zdrowie i higienę ciała

-uświadomienie rodzicom przyczyn i skutków wystąpienia wad postawy