Ramowy rozkład dnia

 

PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W NASZYM PRZEDSZKOLU REALIZOWANA JEST W GODZINACH 8:00 DO 13:00

6:00–8:00

Schodzenie się dzieci. Zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy indywidualne i w grupach, czynności porządkowo-gospodarcze, czynności dowolne podejmowane przez dzieci i inspirowane przez nauczyciela.

8:00–8:45

Zabawy integracyjne, praca indywidualna z dziećmi, poranne ćwiczenia.

8:45–9:00

Zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania, wdrażanie i przyswajanie nawyków higienicznych – opanowanie umiejętności mycia rąk, czynności samoobsługowe.

9:00–9:30

Śniadanie. Doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku, kulturalne zachowanie przy stole.

9:30–9:45

Zabiegi higieniczne, przygotowanie do zajęć.

9:45–10:45

Działalność edukacyjna wsparta o plany miesięczne opracowane przez nauczycielki poszczególnych grup w oparciu o podstawę programową, zajęcia i zabawy edukacyjne uwzględniające podział na grupy wiekowe wg 15 obszarów edukacyjnych.

10:45–11:00

Czynności organizacyjno porządkowe, zabiegi higieniczne, przygotowanie do wyjścia do ogrodu/na spacer, wprawianie do samodzielnego przebierania się dzieci i wzajemnej pomocy, wdrażanie do samodzielności.

11:00–11:45

Zabawy, spacer w pobliżu przedszkola, gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, zabawy zorganizowane przez nauczyciela i swobodne na placu przedszkolnym, zachowanie bezpieczeństwa, w zależności od pogody zabawy dowolne w Sali, oparte na spontanicznej aktywności dziecka i wspierające integrację.

11:45–12:00

Czynności porządkowo-higieniczne, przygotowanie do obiadu, wdrażanie do samoobsługi.

12:00–12:30

Obiad. Praca nad prawidłowym posługiwaniem się łyżką i widelcem, zwrócenie uwagi na dokładne żucie pokarmów oraz przezwyciężanie niechęci do niektórych potraw, dbanie o utrzymywanie czystości przy stolikach.

12:30–14:00

Odpoczynek poobiedni – relaksacja, dzieci młodsze leżakowanie, kwadrans na bajkę, ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, zabawy: podejmowane z inicjatywy dzieci, w kącikach zainteresowań, tematyczne, integracyjne, konstrukcyjne, plastyczno – techniczne oraz w terenie.

14:00–14:15

Czynności porządkowe, mycie rąk, rozwijanie umiejętności samoobsługowych.

14:15–14:45

Podwieczorek. Wdrażanie zasad kulturalnego zachowania i estetyki.

14:45–16:30

Kontynuacja działalności edukacyjnej, zabawy i gry dydaktyczne, praca indywidualna, zabawy dowolne według zainteresowań dzieci, zajęcia w małych zespołach, omówienie z dziećmi wydarzeń dnia, czynności porządkowe

16:30–17:00

Rozchodzenie się dzieci.

 

Czas realizacji Podstawy programowej wychowania przedszkolnego (Rozp. MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego (Dz. U. Nr 4 poz. 17)) to pięć godzin z codziennego pobytu dziecka w przedszkolu – od godziny 8°°do 13°°.