STRONA GŁÓWNA

 

OGŁOSZENIE

DLA RODZICÓW DZIECI  UCZĘSZCZAJACYCH DO PRZEDSZKOLA 

    Zgodnie z nowymi zasadami rekrutacji dzieci do przedszkola na rok szkolny 2018/2019, Rodzice dzieci już uczęszczających do przedszkola składają Deklarację o kontunuowaniu wychowania przedszkolnego w naszym przedszkolu

od 15 do 23 lutego 2018r.

        Deklaracje są do pobrania u nauczycieli w poszczególnych grupach oraz w zakładce REKRUTACJA (dokumenty do pobrania)


........................................................................................................

 

Zapisy

do Przedszkola Samorządowego w Strykowie na rok szkolny 2018/19

odbywają się w dniach   od 26.02 – 23.03. 2018r.

 

 "Wniosek" o przyjęcie dziecka do przedszkola można pobrać u dyrektora lub w sekretariacie, a także ze strony internetowej  przedszkola.

Wypełniony "Wniosek" składa się u dyrektora bądź w sekretariacie przedszkola.

Dalsze postępowanie i terminy rekrutacji znajdziecie Państwo w Procedurze rekrutacji na rok szkolny 2018/2019 do Przedszkola Samorządowego w Strykowie, którą udostępnia dyrektor przedszkola bądź na stronie internetowej przedszkola w zakładce REKRUTACJA– zapraszamy.